Discover the beauty of JS by Scandinavia
Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Som registrerad med personuppgifter hos oss vill vi informera dig om att vi som personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter enligt följande:

De personuppgifter vi hanterar på registrerade är: att fullgöra ingångna avtal, fullgöra rättsliga skyldigheter, marknadsföring och riskhantering, profilering, produkt, affärsutveckling som gynnar den registrerade.

De rättsliga grunder vi har som stöd för personuppgifterna är: Avtal, fullgörande av en rättslig skyldighet, samtycke, grundläggande betydelse, allmänt intresse, konsekvensanalys.

Personuppgifter som kräver samtycke/samtycke är frivilliga till sin natur.

Principio de simplificación para el manejo de datos personales registrados: tenemos una simplificación (limpieza) continua de datos personales que no se admite como se indicó anteriormente.

Som registrerad användare har du alltid rätt att begära ett utdrag ur registret av dina personuppgifter.

Den registrerade har rätt att informera den personuppgiftsansvarige om att personuppgifterna är felaktiga, sedan kommer den personuppgiftsansvarige att korrigera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande.

Happyfriday
30%off

KOD: Happyfriday